Helikopter ynset by sykaksje

Flip Koekkoek
In SAR-helikopter siket Nijjiersdei wer nei de fermiste reedrider út Woerden. Der wurdt ek noch besjoen oft der speurhûnen ynset wurde kinne by de syktocht yn de omkriten fan de Ryptsjerksterpolder.
De man wurdt sûnt tiisdei fermist. De ôfrûne twa dagen ha syktochten neat opsmiten. Op Aldjiersdei binne der folders op de polder útdield, mei in sinjalemint fan de fermiste Flip_Koekkoek. Earder waard ek mei in waarmtebyldkamera yn in heli socht.