Swinging Sneek is site kwyt

De site fan Swinging Sneek no
De site fan it muzykfestival Swinging Sneek is sûnt in pear dagen yn hannen fan in Amerikaansk seksbedriuw, sûnder dat de organisaasje dat yn e gaten hie. Op it plak fan 'e foto's fan it optreden fan Idol Raphaela binne no plaatsjes te sjen fan hiel wat minder ûnskuldige froulju.
De organisaasje fan Swinging Sneek wol de site graach weromkeapje, want dy wie wakker populêr. Boppedat is it min foar it imago fan it festival, sa seit de organisaasje.