Gearwurking Omrin en VVWNG

© Omrop Fryslân
De gearwurking tusken smoargens-ferwurker Omrin en it Grinslanner Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen VVWNG wurdt trochset. De bestjoeren fan beide bedriuwen ha dêrmei ynstimd.
Doel is dat in BV oprjochte wurdt, dêr't beide bedriuwen elk foar de helte oandielhâlder fan wurde. Troch de gearwurking kinne Omrin en VVWNG effisjinter wurkje. Beide organisaasje kenne elkoar al, omdat Omrin al in pear jier ôffal ferwurket dat troch VVWNG oanlevere wurdt.