Oanpak 'tige swakke' skoallen

300.000 euro foar swakke skoallen
De 17 Fryske basisskoallen dy't bekend stean as 'tige swak', moatte yn fjouwer jier tiid wer goed funksjonearje. Dat seit deputearre Tineke Schokker. De skoallen moatte de kommende wiken in saneamd projektplan meitsje. Dêryn moat de skoallieding oanjaan hoe't se de kwaliteit fan de skoalle wer op peil krije wolle.
De provinsje stelt yn totaal goed 300.000 euro beskikber foar de skoallen yn de kommende njoggen moannen.