Cramer op klimaattoer

© Omrop Fryslân
Minister Cramer fan Romte en Miljeu set moandei yn Ljouwert út ein mei in klimaatneutrale toer troch Nederlân. Earder hat it Ryk mei de gemeenten ôfspraken makke oer it skjinner, duorsumer en suniger meitsjen fan Nederlân. Cramer giet no ferskate gemeenten by del om omtinken te freegjen foar lokale en regionale projekten dy't dêr oan bydrage.
Se begjint dy toer yn Fryslân yn it stedhûs fan Ljouwert. Ljouwert hat frijwat ambysjes op enerzjygebiet.