Provinsje leit Arriva boete op

Arriva krijt boete
De provinsje Fryslân leit ferfiersbedriuw Arriva in boete op fan 100.000 euro. Neffens de provinsje hat Arriva ûnterjochte 16 lege flier-bussen út de Súdeasthoeke helle.
Oant 27 oktober hie Arriva de tiid om de bussen wer yn te setten. It ferfiersbedriuw sette wol stewards yn om âlderein en minder-faliden de bus yn te helpen, mar dat fynt de provinsje gjin oplossing. Arriva en de provinsje sille dizze wike noch wol yn petear.