Heineken Kidnap Kalinder út

Tiisdei wurdt it earste eksimplaar fan de Heineken Kidnap Kalinder troch Sjerp Jaarsma fan Balk oerlange oan misdiedferlachjouwer Peter R. de Vries. De Heineken Kidnap Kalinder is in jierdeikalinder mei unike foto's oer de Heinekenûntfiering yn 1983, wêrûnder de orzjinele losjildbrief.
De oerlanging is yn de mei sloop bedrige loads yn Amsterdam, dêr't 25 jier lyn de ûntfiering wie. Jaarsma besiket earder al dizze loads nei Fryslân te krijen.