4 pompen 'skjinne' brânstof

© Omrop Fryslân
Der komme trije ierdgas- en in etanolfulpunt by yn Fryslân. Dat is mooglik makke troch in subsydzje foar alternative brânstoffen fan it ministearje fan Ferkear en Wettersteat. Sa moat der in lanlik dekkend netwurk komme fan tankstasjons mei alternative brânstoffen, dat is goed foar it miljeu.
De ierdgasfulpunten komme op'e Jouwer, yn Snits en Harns en yn Ljouwert komt in etanolfulpunt.