Jild foar Ljouwerter jongeren

© Omrop Fryslân
It Ljouwerter fûns Nieuwe Stadsweeshuis subsidiearret twa jongereprojekten mei 5500 euro. Wolwêze Ljouwert sil fan dat jild in Lagerhuisdebat organisearje. Jongeren kinne dan diskussearje oer aktuele Ljouwerter tema's.
Fan de subsydzje wurdt ek in multikultureel talintefestival oranisearre. Dêr kinne ferskate jongerekulturen elkoar moetsje en fansels ek har talinten op it mêd fan sang, dûns, rap en teater toane.