Boer lilk op Wetterskip

© Omrop Fryslân
Boer Thom_de_Groot by Grou is lilk op Wetterskip_Fryslân. Dy ferpoft it om in sko sakje te litten, mei as gefolch dat it wetter yn de sleatten fierste heech stiet en oer it lân komt.
Syn fee kin dêr net mear tahâlde, hy kin net mei masines op it lân om te hekkeljen en syn pakken mei gers stean yn it wetter. De Groot lit útsykje oft de skea ferhelle wurde kin op Wetterskip Fryslân.