Kuiertocht tsjin boarstkanker

1500 kuierders rinne sneon mei yn de kuiertocht 'Bewegen voor Overleven'. De kuiertocht wurdt holden om omtinken te jaan en jild en te sammeljen foar de striid tsjin boarstkanker.
De tocht rint fan Sint Jabik oer it Jabikspaad nei Ljouwert. Dat is sa'n 28 kilometer. It is de twadde kear dat de tocht holden wurdt. Ferline jier diene der krekt wat minder minsken mei.