Freegje it Wouter Bos

Wouter Bos
Minister fan Finânsjen Wouter Bos is kommende moandei, 29 septimber, live te gast yn it programma Brekking op Omrop Fryslân Televyzje. Wat soenen jo dizze man no ris freegje wolle? It mei gean oer Fryslân, oer jild, oer it kabinet, oer de PvdA. De meast orzjinele fragen wurde oan him foarlein.
Gryp je kâns, en mail jo fraach oan Wouter Bos nei brekking@omropfryslan.nl!