Zorgbelang siket frijwilligers

© Omrop Fryslân
Zorgbelang_Friesland hat ferlet fan frijwilligers om it beoardieljen fan Fryske WMO-loketten slagje te litten. Zorgbelang siket minsken dy´t as in soarte fan ´mystery_guest´ it WMO-loket yn harren gemeente beoardielje wolle.
It giet om gewoane minsken dy´t al fan doel binne om nei it loket ta te gean, mar it is dreech foar Zorgbelang om dy minsken te finen. By it WMO-loket kinne je telâne foar ynformaasje en oanfragen op it mêd fan soarch en wolwêzen.