Undersyksûnderwerpen socht

© Omrop Fryslân
Ynwenners fan Achtkarspelen, Dantumadiel en Dongeradiel kinne sels ûnderwerpen oandrage foar ûndersyk troch de gemeentlike rekkenkeamerkommisje. De trije gemeenten roppe op har websiden de ynwenners op mei suggestjes te kommen.
In rekkenkeamerkommisje kontrolearret oft beslúten fan gemeenterieden goed útfierd wurde, lykas it ûnderwiisefterstannenbelied. Neist ynwenners kinne ek riedsleden ûnderwerpen foar ûndersyk oandrage.