De Jong & Fabriek pakke sulver

It sulveren team (foto Henk de Jong)
Jannick de Jong, Dirk Fabriek, Mark Stiekema en Erik Eijbergen pakten snein ferrassend it sulver by it WK gersbaan op de langbaan foar lanneteams yn Werlte. Dútslân waard yn eigen lân wrâldkampioen en it brûns wie foar Ingelân.
De wedstriid stie eins foar sneontejûn op it program. Der foel lykwols safolle reinwetter dat de wedstriid in dei útsteld wurde moast.