12 doarpsbeakens ûntbleate

Op tolve plakken yn Fryslân wurde freed saneamde doarpsbeakens ûntbleate. De beakens binne pleatst yn it ramt fan Frysk Festival-projekt Hji en dêr en binne alle 12 makke fan brûkt materiaal. Sa stiet der in toer fan bamboe yn Noardwâlde en ien fan 3 lantearnpealen fan autoûnderdielen en lampekappen yn Hurdegaryp.
Op 28 augustus sil in sjuery alle beakens by del om te sjen hokker de moaiste is. It winnende doarp wint in opfiering fan Stockholm-Lisboa.