Ynformateur oan it wurk yn SWH

Ynformateur Bruins Slot
Ynformateur Harm_Bruins_Slot begjint op koarte termyn mei petearen oer in weryndieling fan de gemeenten yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Bruins_Slot hat de opdracht krigen te ûndersykjen foar hokker fariant fan weryndieling de measte stipe is.
De ynformateur sil prate mei acht boargemasters, acht gemeenterieden en 34 fraksjefoarsitters. Ek praat er mei fertsjintwurdigers fan de provinsje en it Ryk. Harm_Bruins_Slot moat syn wurk op 1 oktober klear hawwe.