Lemsterlân grutsk op Epke

Epke skoarde 15.000 punten
De gemeente Lemsterlân lit yn in ferklearring witte grutsk te wêzen op turner Epke_Zonderland, ek al hat er gjin medalje helle op de Olympyske_Spelen. De Lemster begûn syn oefening oan de rekstôk goed, mar nei in fluchtelemint koe er de stôk net mear beetpakke en foel. Epke makke de oefening wol ôf en skoarde 15.000 punten, goed foar in sânde plak.
Nettsjinsteande dat plak, is de gemeente Lemsterlân grutsk op Epke, sa stiet yn ´e ferklearring.