Daf 33 yn âldereintehûs

De bewenners fan âldereintehûs Meckamastate yn Kollum seagen tiisdeitemoarn wol eefkes nuver op. Midden yn 'e hal stie samar in auto. It giet om in âlde Daf_33 út 1974. Foar in soad minsken is dat in feest fan herkenning.
Dafkes wiene foarhinne auto's dêr't in soad yn riden waard. Der sit in automatyske fersnelling yn, dus ek minsken dy't net skeakelje kinne, koene deryn ride.