Fúzje wolwêzensorganisaasjes

© Omrop Fryslân
Trije wolwêzensorganisaasjes út Ljouwert binne no offisjeel ien. It giet om de Stichting_Welzijn_Ouderen, de stifting Wijkwerk en in ynburgeringsorganisaasje. De nije namme is Stichting Welzijn Leeuwarden. De organisaasje kin op in breed terrein ynsette, omdat der in soad kennis yn hûs is. De nije stifting hat in lytse 60 minsken yn tsjinst. Der wurdt noch socht nei ien ûnderkommen foar alle meiwurkers.