Tony Brundel IFKS-kampioen

Mei fiif kânshawwers op it kampioenskip fan it IFKS-skûtsjesilen, wie it Tony_Brundel dy´t sneon de oaren foar bliuwe koe yn de finale yn de Lemsterbaai. De net al te hurde wyn wie ideaal foar de Lytse Lies. Brundel hie noch in protest tsjin Robert_de_Jong en Jacob_Huisman, mar woe dat nei de finish net mear trochsette. Twadde yn it totaalklassemint is Jacob_Huisman, tred Siebo_Zijsling.
Lolle_Schakel, Jappie_Bandstra en Rober