Promovendi IFKS bekend

C-klasser Bastiaan With gie freed om
Nei de lêste wedstriden fan de IFKS sneon op ´e Lemmer koene de promovendi fan de B en de C-klasse bepaald wurde. Fanút de B-klasse binne dit Jelle_Talsma (kampioen), Geale_Tadema en Henk_Keizer. Fan C nei B geane Erik_Jonker (kampioen), Kees_Jonker en Willem_Prins.
Harren plakken wurde takom jier ynnommen troch de B-degradanten Johannes_de_Vries, Merward_Syperda en Floris_Bottema.