Foppe bêste Olympyske coach

Foppe de Haan is in stimulearjende coach
Foppe de Haan is de bêste Olympyske coach. Dat fynt alteast it Nederlânske publyk. It advysburo Ernst & Young frege tûzen minsken nei de yn harren eagen bêste olympyske coach. De bûnscoach fan it olympyske fuotbalalvetal stiet fier boppeoan.
Twadde en tredde binne swimcoach Marcel Wouda en Cor van der Geest, judocoach. De Nederlanners fine Foppe de Haan in stimulearende man, dy't wichtige besluten doart te nimmen.