Mar 10 doarpen mei beakens

© Omrop Fryslân
It Frysk Festival libbet noch net bot yn de Fryske doarpen. Dat docht alteast bliken út it lege tal oanmeldings foar it beakenprojekt fan it festival. Elk doarp kin in beaken bouwe en it moaiste beaken kriget in priis.
De wedstriid is bedoeld om de Fryske doarpen mear te belûken by it Frysk Festival. Mar oant no ta hawwe noch mar 10 doarpen har oanmeld. De ferkeap fan kaarten foar it Frysk Festival begjint wol te rinnen.