Museum Dokkum wol ferhúzje

De romten puolje út yn it museum
Ferhúzjen is de ienige manier om te oerlibjen neffens Jan de Vries fan natuermuseum Dokkum. It âlde hjoeddeistige pân foldocht net mear. It museum wol graach nei it Tolhúspark om dêr gear te wurkjen mei bernebuorkerij Anna Zijstra Hoeve.
Nijbou sil sa'n 1,5 miljoen euro kostje. Yn de folgjende riedskommisje sil ik bestjoer de gemeente om tsien tûzen euro freegje. As de gemeente meidocht kin de rest fan it jild út partikuliere fûnsen komme.