Sikehûs yn 2008 binnen noarm

Oer 2008 binne de sifers oars
Sikehûs De Sionsberg yn Dokkum skoart oer 2008 wol binnen de noarmen foar operaasjes by boarstkanker. Dat bringt it sikehûs sels nei bûten. Ut in list dy't it Algemeen Dagblad publisearre hat, die bliken dat pasjinten mei boarstkanker fiersten te faak nochris opereard wurde moasten, omdat net alle tumorweefsel fuorthelle wie.
Ut ûndersyk fan it sikehûs sels docht no bliken dat oer 2008 6% fan de pasjinten in twadde operaasje nedich hie. Dat is binnen de lanlike noarm.