Libbene skiednis op it wetter

© Omrop Fryslân
Hy wie al even klear, mar de Wierumeraak wurdt no ek ynset as rûnfeartskip. Fjouwer jier lang is der oan wurke. 40 minsken bouden de boat yn in wurkgelegenheidtrajekt. 30 fan har ha dêr oar wurk oan oerhâlden, se ha in echte of subsidiearde baan of sitte yn in ferfolchtrajekt.
It skip is boud mei de bedoeling om de fiskerijskiednis yn libben te hâlden. Tidens de rûnfeart kinne minsken dêr mei yn de kunde komme.