Baggerwurk Jaansleat klear

© Omrop Fryslân
Boatsjefarders kinne tenei makliker op de Fluessen komme. It baggerwurk oan de Jaansleat, de farwei fan Warkum nei de Fluessen en it Van Panhuyskanaal dat fan Makkum nei Tsjerkwert rint, is klear.
Plezierjachten mei in djipgang fan 1,70 meter kinne no gebrûk meitsje fan de farrûtes. It wurk oan de Warkummer Trekfeart fan Warkum nei Boalsert hat fertraging oprûn. Dat is nei alle gedachten ein septimber klear.