Op de motor nei Sina en werom

© Omrop Fryslân
Wikenlang hawwe se plannen makke, de rûte útstippele en de motors neisjoen. En no is it hast safier. Jan Venema út Wolvegea, Harry Fortuin út Steggerda, Ronald Kranendonk út Oldemarkt en noch twa oaren sille op de motor in meunstertocht meitsje nei Peking èn wer werom, meiïnoar hast 20,000 kilometer.
Mooglik sjogge se noch wat fan de Olympyske Spelen. Sneon geane se fan start yn de Blesse. En se ride allegearre op in Harley Davidson-motor.