Sânbultsjes mei boartersguod

bern moatte mear bûten boartsje
De lêste dagen binne op tal fan plakken yn Ljouwert heimsinnige sânbultsjes mei buortersguod fûn. It docht bliken dat it giet om in aksje fan de ´Aksjegroep Speel´ fan trije Ljouwerter studinten.
De studinten wolle mei de sânbultsjes oandacht lûke foar it bûten boartsjen. Neffens de studinten binne der benammen yn de stêd te folle bern dy´t hast net bûten boartsje. Sy fine dat âlders derfoar soargje moatte dat bern faker nei bûten gean.