Partoer Minnesma wint yn Harns

It winnende partoer(foto Martin de Jong)
It trio Simon_Minnesma, Hylke_Bruinsma en Marten_Feenstra hat snein yn Harns de haadklasse keatspartij wûn fan it partoer Jan_Dirk_de_Groot, Renze_Hiemstra en Alle_Jan_Anema. De partij waard útmakke troch Marten_Feenstra mei in prachtige boppeslach. It waard 5-4 en 6-2.
De lytse preemje wie foar it partoer fan Klaas_Berkepas, Jan_Willem_van_Beem en Daniël_Iseger.