Keuringsdei Frisian Solar

Oer trije dagen giet it wer los: de Frisian Solar Challenge. It is de twadde kear dat dizze race foar boaten op sinne-ernerzjy by de alve stêden del hâlden wurdt.
Freed waarden alle boaten keurd troch de wedstriidlieding. It wie dan ek in hiele drokte by de Froskepôle yn Ljouwert. Alle 48 teams wiene noch drok oan it sleuteljen. Foarich jier waard de race wûn troch de boat fan de Technyske Universiteit Delft.