'Tredde Slachte wie de bêste'

De tredde Slachtemaraton is sneon sûnder problemen ferrûn. Dat sei foarsitter Jelle Bangma fan de organisaasje oan de ein fan de dei yn Raerd. De Slachtemaraton fan sneon wie de bêste kwa organisaasje oant no ta, sa fynt er.
Fan de goed 13.000 kuierders hawwe mar inkelde tsientallen de tocht net útrûn. De lêste kuierder kaam sneontejûn om healwei tsienen hinne by de finish yn Raerd oan.