Gearwurking KvK NOM Syntens TC

De 4 direkteuren (foto: Sjoerd Weiland)
De Keamers van Keaphannel fan Noard-Nederlând, de Noardlike Untwikkelings Maatskippij NOM, ynnovaasjenetwurk Syntens en it TechnologieCentrum Noard-Nederlân sille yntinsiver gearwurkje.
Moandeitemoarn hawwe de partijen dêrfoar in oerienkomst ûndertekene. De gearwurking is bedoeld om ûndernimmers noch better te helpen en om de ekonomy yn it Noarden fierder te fersterkjen.