Earste oerwinning Gerlof Kolk

Gerlof Kolk yn aksje (argyf)
Dammer Gerlof_Kolk hat tiisdei syn earste oerwinning by de finale fan it NK helle. Yn de njoggende ronde wie de dammer fan damclub Frjenstjer te sterk foar Jeroen_van_den_Akker. Kolk stiet no mei acht punten op it dield alfde plak. Koprinners binne Alexander_Baljakin en Ron_Heusdens. Fries-om-útens Auke Scholma út Baflo stiet mei 10 punten op it tredde oant sânde plak. It NK-damjen duorret noch de hiele wike.