Nieuw Stroomland wurdt duorsum

der binne grutte plannen foar de súdwestkant fan Ljouwert
De gemeenten Ljouwert, Littenseradiel, Menameradiel en de provinsje wolle it gebiet oan de súdwestkant fan de haadstêd ûntwikkelje. Dêrby stiet duorsumheid foarop. It plan hyt Nieuw_Stroomland. Belangryk is de oanlis fan in enerzjypark.
Ljouwert is al langer dwaande mei de ûntwikkeling fan plannen foar de súdwestkant fan de stêd. It gebiet sil trochkrúst wurde troch de Heak om Ljouwert as dy oanlein wurdt.