Foarrondes SjONG

Foar de twadde kear dit jier is SjONG, it Frysktalich sjongfestival foar jongeren. Mei elkoar 41 sjongers dogge tongersdei mei oan de foarrondes by Omrop Fryslân. De sjueryleden, rapper Remon en sjongeres Mink, beoardielje de dielnimmers op útfiering en tekst. Se ha sels in tekst skreaun op muzyk.
Der geane 15 dielnimmers nei de finale op 17 april. Der is ek in publykspriis foar de bêste tekst. De teksten komme op www.sjong.nl te stean.