Ferlet fan befeiligers

© Omrop Fryslân
Fryske befeiligingsbedriuwen hawwe in grut tekoart oan personiel. It tal opdrachten is yn de ôfrûne jierren bot tanaam en dat liket allinnich noch mar mear te wurden. De bedriuwen hawwe lykwols grutte muoite om dy opdrachten yn te foljen om't se net de goede minsken fine kinne.
Dizze wike steane de bedriuwen dêrom by de ferskate Sintra foar Wurk en Ynkommen, de CWI's. Sa hoopje se it personiel dochs binnen te heljen.