Ofspraken jeugdbelied D'diel

© Omrop Fryslân
Jeugd yn Dantumadiel dy't foar oerlêst driget te soargjen sil troch plysje, gemeente en it jeugdwurk yn de gaten hâlden wurde. Dat is ien fan de ôfspraken dy't de partijen makke ha.
De ôfrûne jierren hat der geregeld oerlêst fan jongeren west yn Damwâld en op de Westerein. Plysje, gemeente en jeugdwurk sille mei jongeren, en as it moat ek mei har âlders, yn petear as se foar oerlêst soargje of driigje te soargjen.