Debat mei kommissaris Orban

Europees Kommissaris Leonard Orban
Europees Kommissaris Orban fan meartalichheid sil begjin april in wurkbesite fan twa dagen oan Fryslân en Den Haach bringe. De Roemeenske Eurokommissaris sil dy besite ôfslute mei in debat by de Fryske_Akademy.
Orban komt letter dit jier mei in nij Europeesk taalbelied. Yn de EU jilde op dit stuit alle steatstalen as offisjeel en like belangryk. Yn de praktyk befoarderet de Europeeske_Uny benammen it Ingelsk.