Dillemabokaal by Katloop

Foekje Dillema ferstoar yn desimber ferline jier
De Kollumer_Katloop stiet op 25 april hielendal yn it ramt fan atlete Foekje Dillema. De winner krijt in Foekje Dillema-wikselbeker. De Kollumer Katloop is de opfolger fan 'e Kollumer Kaasloop. Dillema kaam nei har dea, ein ferline jier, wer yn it nijs. Se rûn rekordtiden yn 'e jierren fyftich, mar in dubieuze seksetest makke in ein oan har karriêre. Okkerdeis is har namme reharbilitearre.