'Lânynrjochting suksesvol'

© Omrop Fryslân
De bedriuwsfiering fan de measte boeren sa rûchwei ûnder de Tsjûkemar is der stikken op foarút gong sûnt de lânynrjochting dêr. Dat waard sein by de ôfslúting fan de lânynrjochting yn NijetrineHast in tredde fan de grûn yn 'Echtener en Grutte Feanpolder' is dêrby fan eigner feroare.
Ek binne de boeren ferpleatst út gebieden dêr 't natoerlân fan makke is. Ek de natoerterreinen slúte no better op elkoar oan.