Restauraasje Wier noch net los

It tsjerkje fan Wier moat noch even wachtsje...
De stifting Alde Fryske Tsjerken ferwachtet pas yn maaie dúdlikens oer in belangryke subsydzje foar it tsjerkje fan Wier. Dat is in pear moanne letter as direkteur Zwartelé ferwachte hie.
De folsleine opknapbeurt foar it tsjerkje kostet 1,2 miljoen euro. By de Rykstsjinst foar monumenten is in subsydzje-oanfraach fan sân ton yntsjinne. De rest fan it bedrach moat komme fan fûnsen.