AZ spant saak oan oer Alves

Hearrenfean leit dwers seit AZ
AZ hat in spoedarbitraazjesaak by de KNVB oanfrege tsjin sc Hearrenfean oer Alves. Der is neffens AZ in tekene transfer-oerienkomst mei Hearrenfean oer de oergong fan Alves nei AZ. De saak komt foar op 16 jannewaris.
Der is ek in tekene arbeidsoerienkomst tusken Alves en AZ. It heakket no allinnich op it oerskriuwingsformulier foar de KNVB. Dat wegeret Sportklub Hearrenfean te tekenjen.