Gau nije wenten Noardburgum

© Omrop Fryslân
It terrein fan de grifformearde tsjerke fan Noardburgum wurdt brûkt foar wenningbou. Op fersyk fan Doarpsbelang set de gemeente gong achter de ûntwikkeling fan it terrein, om't der grut ferlet is fan senioarenwenten.
It terrein wie wol oanwiisd foar bebouwing, mar dat soe net earder as yn 2011 gebeure. Corporatie Holding Friesland betinkt no wat der mooglik is op it terrein.