Dizze wike nije Aris-trainer

âld-trainer Tom Simpson wurdt net wer trainer fan Aris
Basketbalclub Aris Friesland ferwachtet binnen in wike de nije trainer bekend te meitsjen. Der hawwe al petearen west, mar in akkoart is der noch net. Dúdlik is wol dat âld-trainer Tom_Simpson it net wurdt. Hy hat wol in petear hân mei Aris, mar hy docht it net. Dizze wike naam André Roorda ôfskie fan de club as trainer.
Sneon yn Amsterdam sitte bestjoerslid Johan Meijer en spiler Rein van der Kamp as ynterim-trainers op 'e bank.