Bou wyk Techum útein set

Oan de Súdkant fan Ljouwert is tiisdei útein set mei de bou fan earste wenten yn de nije wyk Súdlannen. De kommende jierren moate dêr 6500 wenten boud wurde. De ûntwikkeling wurdt ophâlden troch beswiereprosedueres. Ek binne der noch problemen mei Rykswettersteat: dy stiet net ta dat takomstige bewenners de ôfslach fan de Oeriselsestrjitwei brûke. Ljouwert tinkt der gau út te wêzen.