Snein rûnliedings begraafplak

It likehúske op it stedsbegraafplak
It tv-programma Bankgiro Loterij Restauratie hat it âlde stedsbegraaf- plak yn Ljouwert op de kaart set. Minsken wolle it hôf oan de Spanjaardsleane no graach sels sjen.
Om oan dy fraach yn 'e mjitte te kommen, organisearret it Histoarysk Sintrum Ljouwert mei Monumintesoarch en de feriening Aed Levwerd no snein rûnliedings oer it begraafplak. It fertutearze hôf makket yn it programma kâns op in miljoen euro.