Untwikkeling plattelân yn boek

© Omrop Fryslân
Tongerdeitemiddei is it boek 'Doorkijk door ROM' presintearre. It boek fan Mintjes út Nijeholtpea blikt werom op tsien jier plattelânsûntwikkeling yn Súdeast-Fryslân mei beskriuwings fan de 330 projekten en ynterviews mei minsken út de streek. Yn it ROM-projekt binne 330 inisjativen útfierd mei 45 miljoen euro.
Offisjeel rint it ROM-projekt noch oant 2018, mar mei yngong fan 2008 giet it op yn'e Plattelânsprojekten.