Ferdamper skiedt sâlt & wetter

In yngenieursbedriuw út Dearsum hat in masine ûntworpen om sâlt wetter yn te dampen. By it yndampen wurdt it sâlt fan it wetter skieden. De ynstallaasje kin brûkt wurde foar sâlt ôffalwetter. Sok wetter wurdt no noch faak loasd wurdt. Dêrtroch fersiltet lykwols de grûn. Dat is skealik foar gewaaks en bisten.
De ferdamper is ûntwikkele nei in ûndersyk dat betelle wurdt út subsydzje fan de provinsje.